Sveučilište u Splitu sudjeluje u projektu koji će omogućiti promociju hrvatskih maslinovih ulja
Ilustracija HANZA MEDIA
ARISTOIL

Sveučilište u Splitu sudjeluje u projektu koji će omogućiti promociju hrvatskih maslinovih ulja

U rujnu 2016. odobren je projekt ARISTOIL koji će se financirati iz EU fonda, program Interreg Mediterranean, a koji se odnosi na zdravstvenu važnost maslinovog ulja. 

Puni naziv projekta je „Jačanje kompetitivnosti proizvodnje maslinovog ulja na području Mediterana kroz razvoj i primjenu inovativnih tehnologija u preradi i kontroli kvalitete maslinovog ulja s ciljem isticanja njegovog zdravstvenog aspekta.“ 

Ukupan fond ovog projekta iznosi 2 milijuna eura koji će se utrošiti na raznovrsne aktivnosti planirane tijekom perioda trajanja projekta (od rujna 2016. do kraja kolovoza 2019.). 

Uz Hrvatsku, partneri u projektu su Grčka (Sveučilište u Ateni; Pokrajina Peloponez, Perrotis College), Italija (EuroMediteranski Centar za održivi razvoj, Pokrajina Puglia), Španjolska (Sveučilište u Cordobi, Udruga Oleocanthal iz Andaluzije) te Cipar. 

U Hrvatskoj, glavni partner na projektu je Sveučilište u Splitu, a koordinatorica projekta je prof. dr. sc. Tea Bilušić s Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. 

Pridruženi partneri na projektu su Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu te Udruga maslinara iz Vela Luke. 

Temeljni cilj projekta je povećati tržišnu kompetitivnost ekstra djevičanskog maslinovog ulja na području Mediterana primjenom inovativnih metoda određivanja fenolnog sastava ekstra djevičanskog maslinovog ulja te promoviranja maslinovog ulja kao funkcionalne hrane koja nedvojbeno posjeduje zdravstveni učinak na čovjeka. 

Nadalje, važan cilj projekta je osnivanje dvaju referentnih centara za inovativnu analizu kvalitete maslinovog ulja (jedan u Grčkoj, drugi u Španjolskoj). 

Sudjelovanje u ovom projektu omogućiti će promociju hrvatskih ulja među zemljama partnerima na projektu, a tijekom perioda trajanja projekta predviđa se održavanje niza info dana, stručnih seminara i konferencija namijenjenih proizvođačima ulja i široj javnosti. 

MASLINA

Komentari: 0