Razmišljate o ekološkoj poljoprivredi? Evo što morate učiniti da biste svoj proizvod obogatili vrijednim certifikatom

Razmišljate o ekološkoj poljoprivredi? Evo što morate učiniti da biste svoj proizvod obogatili vrijednim certifikatom

Razmišljate da se uključite u sustav ekološkog gospodarenja na svojim poljoprivrednim parcelama? Želite se svojim proizvodom uključiti u brzorastuće tržište, koje raste po dvoznamenkastoj stopi i čiji su potrošači odani i voljni platiti više za garanciju održive proizvodnje? Možete li doprinijeti očuvanju okoliša, prostora na kojem živite, očuvanju starih sorti? Želite li ostvariti viši poticaj za takav način proizvodnje?

Ukoliko ste odgovorili pozitivno, doznajte što morate zadovoljiti i na koji način organizirati proizvodnju i pripremiti dokumentaciju da svoje ulje okitite eko markicom.

Sustav ekološke proizvodnje podrazumijeva da je ekološko gospodarstvo u stalnom sustavu praćenja i kontrole, kako bi se zaštitilo potrošača, te kako bi se ostvarile koristi koje ekološki način gospodarenja ima na okoliš i zajednicu.

Da biste se prijavili u sustav kontrole ekološke poljoprivrede, potrebno je parcele na kojima proizvodite evidentirati kao poljoprivredno zemljište i upisati u ARKOD, nacionalni sustav identifikacije zemljišnih parcela.Izvadak iz Evidencije upotrebe poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj je obavezan prilog zahtjevu za stručnu kontrolu. Za upis svojih parcela u ARKOD morate se obratiti najbližem uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Pritom je važno da se nadležnim uredom smatra onaj ured Agencije gdje je sjedište vašeg gospodarstva, odnosno obrta ili poduzeća, a ne lokacije gdje se parcele nalaze.

Obratite pažnju da se u okviru jednog gospodarstva sva proizvodnja iste sorte mora staviti pod ekološki nadzor, te da paralelna proizvodnja iste sorte u konvencionalnom uzgoju nije dozvoljena, čak i ako dolazi s različitih, fizički odvojenih parcela pod jednim gospodarstvom.

Nakon toga se ovlaštenom i akreditiranom kontrolnom tijelu podnosi Zahtjev za stručnu kontrolu i certifikaciju ekološkog proizvoda. U Zahtjevu dostavljate podatke o parcelama koje želite staviti pod nadzor, te kulturama koje se na njima nalaze, kao i količinama proizvoda.

Ukoliko se na parceli uzgajaju i životinje, odnosno postoji podnasad, to je potrebno navesti.

Temeljem ispunjenog zahtjeva, kontrolno tijelo izrađuje ponudu prema svojem cjeniku i dostavlja vam je na pregled. Akreditirano kontrolno tijelo je dužno u obračunu primijeniti transparentan cjenik.

Sljedeći korak je potpisivanje ugovora o stručnom nadzoru i certifikaciji ekoloških proizvoda.

Nakon što je administrativni dio postupka završen, pristupa se stručnoj terenskoj kontroli vašeg maslinika. Terenska kontrola uključuje dolazak kontrolora na parcele u doba vegetacije ili u berbi. Pri terenskoj kontroli, obavlja se i kontrola dokumentacije.Kontrolira se knjiga proizvodnje, obrasci na kojima pratite događanja u masliniku, poduzete agrotehničke mjere, primjenu gnojiva i sredstava za zaštitu, te računi kojima dokazujete da ste nabavili sredstva koja su dozvoljena za korištenje u ekološkoj proizvodnji.

Ukoliko tek pokrećete ekološki način proizvodnje, bitno je znati čime je tlo i nasad tretiran u prethodnim godinama, te je li bilo napada štetnika i bolesti, kada i kakvih.

Nakon provedene stručne kontrole, smiju se primjenjivati samo agrotehničke mjere, gnojiva i sredstva koja su odobrena za korištenje u ekološkom načinu gospodarenja.

Da biste se potpuno prilagodili novom načinu rada u masliniku, predviđeno je proći prijelazno razdoblje u trajanju od tri godine za trajne nasade (maslinik), koje ima i dodatnu funkciju da parcelu i okoliš oslobodi djelovanja kemijskih sredstava ukoliko su se ranije koristila.

Sa zapisnikom stručne kontrole u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi morate se upisati u Upisnik ekoloških proizvođača, a nakon toga može vam se izdati i ekološki certifikat, odnosno potvrdnica. Na njoj je naznačen status vaše proizvodnje, koji može biti prijelazno razdoblje ili ekološki status.

Za vrijeme prijelaznog razdoblja, ne smijete koristiti eko markicu na svojim proizvodima, ali možete navesti da se proizvod dobiven od ekološki uzgojene sirovine. U prijelaznom razdoblju je poticaj za proizvodnju 20% veći.

Tijekom godine rade se dokumentacijske kontrole, u kontinuitetu, te pregled rezultata analiza gotovog proizvoda.

U proizvodnji maslinovog ulja terenske kontrole se mogu obaviti i za vrijeme berbe, te se kontrolira prerada. Prerada se mora provesti u uljari za koju je izdan certifikat da prerađuje sukladno propisima.Na taj način se osigurava da je certifikat izdan za proizvodnju koja je u svim fazama potpuno sukladna propisanim zahtjevima, a što potrošač očekuje kada kupuje proizvod označen eko markicom.

Tijekom godine dužni ste pratiti nasad, bilježiti događanja i promjene na njemu, te također sve što može imati značaja za postupak certifikacije proizvoda javiti kontrolnom tijelu.

Kontrolno tijelo je dužno temeljem tih informacija postupati, te čak i revidirati odluke o izdavanju certifikata, ukoliko se pokaže potreba.

Obaveza kontrolnog tijela je da vas obavijesti ukoliko dođe do promjena u načinu ili zahtjevima kontrolnog i certifikacijskog postupka.

Stalna komunikacija s nadzornicima, međusobno obaviještavanje i dostava dokumentacije proizvodnje su ključne da bi postupak prolazio bez poteškoća, te da bi i druge službe (poljoprivredna inspekcija, inspekcija za provedbu plaćanja) mogle obaviti svoj dio posla, posebno u vezi isplate poticaja.

Posebno je važno obratiti pažnju na obaveze koje su propisane u regulativi, jer one predstavljaju minimalni zahtjev koji je potrebno zadovoljiti za održavanje statusa ekološkog proizvođača.S obzirom da je u proteklim godinama, za vrijeme pripreme za članstvo Republike Hrvatske u EU, zakonodavstvo na području ekološke poljoprivrede i proizvodnje doživjelo brojne promjene, pristupanjem Europskoj uniji očekuje se da bi brzina izmjene i dopuna propisa mogla opasti. Svi su propisi dostupni na web stranici Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr.

Ekološki proizvođači su svjesniji i savjesniji, odgovorniji su za konačni proizvod koji stavljaju na tržište.

U najvećem broju slučajeva, proizvođači pokreću ekološku proizvodnju radi vlastitih razloga i uvjerenja, što tržište prepozna, te za njihov trud i plaća višu cijenu certificiranih ekoloških proizvoda.

Skraćenje prijelaznog perioda

Postoji i mogućnost skraćenja prijelaznog perioda, koju odobrava Ministarstvo poljoprivrede na vaš pisani zahtjev.

To se dozvoljava u slučaju da se može dokazati da su parcele iznimno pogodne za ekološku proizvodnju radi svog smještaja, radi nepostojanja mogućnosti kontaminacije kemijskim sredstvima, te ukoliko analize tla, biljke i gotovog proizvoda pokazuju da je opravdano skratiti trogodišnji period za konverziju.

Savjetodavna služba, literatura, forumi...

Danas je dostupna brojna literatura koja daje savjete i upute kako provoditi i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju prema ekološkim normama. Postoje časopisi, web portali i knjige, kao i aktivni forumi na internetu za razmjenu informacija.

Također, kadar Poljoprivredne savjetodavne službe je na raspolaganju proizvođačima da ih kompetentno prati i olakšava rad. Poljoprivredne apoteke također zapošljavaju agronome, koji svojim savjetom mogu pomoći, posebno kod odabira gnojiva ili sredstva za zaštitu, no svakako je pritom dobro provjeriti kod kontrolnog tijela status svakog sredstva koje kupujete i planirate primijeniti za proizvodnim parcelama.

Naslovnica Maslinarstvo

Anketa

Prijavljujete li svoje maslinovo ulje na natjecanja?

Pošalji Rezultati