Doznajte sve o smeđem maslininom potkornjaku i okolnostima koje su dovele do širenja ovog opasnog štetnika
Majčinska galerija / Foto: Prof. dr. sc. Mario Bjeliš
stručna analiza

Doznajte sve o smeđem maslininom potkornjaku i okolnostima koje su dovele do širenja ovog opasnog štetnika

Brojna mjesta na deblu na kojima je vidljivo nakupljanje piljevine vrlo su jasan simptom prisustva maslinina smeđeg potkornjaka, štetnika koji se inače javlja na odrezanim granama masline, debljine od 1,5 cm i deblje, a koje bi ostale u masliniku nakon rezidbe. 

Smeđi maslinin potkornjak – Phloeotribus. scarabeoides Bern. prisutan je u cijelom Sredozemlju. Kod nas se prvi put spominje 1915. godine (Langoffer). Specifičan je štetnik masline, iako se može naći na zeleniki - Phyllirea latifolia L. i jasenu - Fraxinus excelsior B.

Smeđi maslinin potkornjak može počiniti značajne štete u nasadima neodržavanih maslina i nasadima u kojima se ne provode redovite agrotehničke mjere. 

Sekundarni je štetnik masline. Izravne štete su lako uočljive. Odrasli potkornjaci praveći hodnik za prezimljenje između račvi tanjih grančica izazivaju njihovo postupno sušenje. 

Osušene grančice su vidljive na proljeće po kretanju vegetacije. Mladi potkornjaci, bušeći hodnik za hranjenje i odrastanje ispod i poviše peteljke lista ili peteljke ploda, na osnovi mladoga proljetnog izboja, izazivaju njihovo sušenje tijekom ljetnog i jesenskog razdoblja. 

Često se napadnuti izboji lome i kada su izloženi slabom vjetru. Sušenje mladih izboja utječe na prirod sljedeće godine. Isti hodnici napravljeni na prošlogodišnjim izbojima ne izazivaju njihovo sušenje, nego opadanje listova i sušenje bočnih izboja. Tako oštećena stabla maslina daju nizak prinos. 

Zbog dugogodišnjeg zapuštanja maslinika Dalmacije, tijekom 80-ih godina smeđi maslinin potkornjak postao je štetnik sve većeg značenja. Na cijelom maslinarskom uzgojnom području uočeno je značajno povećanje brojnosti njegove populacije (Katalinić 1999.).   

Smeđi maslinin potkornjak prezimi kao odrasli kukac u hodniku dužine oko 5 mm koji izbuši u račvi dviju grana. U proljeće, koncem veljače i početkom ožujka, odrasli potkornjak napušta mjesto prezimljenja. 

Njegovo prirodno stanište su odrezane grane masline koje luče još neodređene, lako hlapive kemijske tvari. Ženka svojim osjetilima pozitivno reagira na te podražaje i ubušuje se u granu. Razdoblje najintenzivnijeg ubušivanja je u prvom tjednu travnja, a završava koncem svibnja. U bušotini se odvija kopulacija, odlaganje jaja, razvoj ličinki i kukuljenje. 

Prvi mladi potkornjaci javljaju se početkom lipnja, najviše u srpnju i lete do kraja kolovoza. Odmah nakon izlaska iz grane odlaze u krošnje maslina. Tamo buše hodnik za hranjenje i odrastanje na osnovi lisne peteljke i peteljke ploda, u pazušcu lista i u račvama gdje provedu ljeto. 

Krajem ljeta se sele iz hodnika za odrastanje i odlaze na prezimljenje, bušeći hodnik između račvi dviju grana. U našim uvjetima ovaj štetnik ostvari jednu, a rjeđe dvije generacije.

prof. dr. sc. Mario Bjeliš

Napravite lovne snopiće 

Osnovom rezultata istraživanja o bioekologiji smeđega maslinina potkornjaka, kao i o atraktivnom učinku svježe odrezanih grana masline na odrasle kukce, primjenjuje se metoda suzbijanja primjenom lovnih snopića. 

Lovni snopići se naprave od svježe odrezanih grana masline, debljine od oko 1 cm i dužine 30 cm. Lovni snopići se početkom proljeća objese u krošnju masline, a naseljavaju ih odrasli potkornjaci. Krajem svibnja, a prije izlaska mladih potkornjaka, lovni snopići se spaljuju.

Strategija suzbijanja

Strategija suzbijanja ovog štetnika se temelji na primjeni sljedećih preventivnih mjera:

- tijekom rezidbe, što je moguće više usitniti grane, tako da one u vrijeme ovipozicije budu suhe i kao takve nepogodne za potrebe kukca

- ukloniti ili uništiti ostatke nakon rezidbe (paljenjem, mljevenjem,...)